Nova plovila

Ovde možete pogledati ostala plovila, na njihovim Web prezentacijama, koja su u ponudi preduzeća CTC-Unit NAUTICA.